125-jarig jubileum HBS Wilhelmina Ospel

125-jarig jubileum HBS Wilhelmina Ospel
 
Vandaag, d.d. 10 september, kon en mocht HBS Wilhelmina dan toch eindelijk haar 125-jarig jubileum vieren, wegens de Covid-19 maatregelen kon dit afgelopen jaar geen doorgang vinden. De handboogschutterij uit Ospel, werd 1 september 1895 opgericht on der haar toenmalige naam “De Vriendenkring” en vond destijds onderdak tot 1946 bij café Meeuvis (Deris Zjang, tegenwoordig ligt hier de straat Peeljuffer). In 1897 werd de naam De Vriendenkring ingeruild voor de huidige naam Wilhelmina, alleen in de bezettingsjaren ’40-’45, werd onder druk van de Duitsers de naam terug aangepast naar “De Vriendenkring”, daar er geen enkel verband mocht zijn tussen een vereniging en leden van het koninklijk huis. Tussen 1946 en 1968 was café Meule (Lochtstraat) de thuisbasis, waarna er bij café-zaal “De Port” een nieuwe schietbaan werd gebouwd (dit is tegenwoordig “de Piraterij” van De Dorpsherberg). Na diverse wisselingen van eigenaren van café “De Port”, werd het café en ook de schietlocatie gesloten in 1989. Wilhelmina was een vereniging zonder lokaal geworden. In goed overleg met de gemeente en met het financieel garant staan vanuit de leden, werd er in 1990 een nieuwe locatie gevonden, waar het huidige clubgebouw staat, aan de Pastoor Vullerstraat en werd dit op 5 mei 1991 geopend.
Een hele historie zo vanaf 1895. Ook sportief heeft de vereniging vanaf de jaren ’50 goed haar mannetje gestaan. Vanaf 1950 werd de traditionele afstand van 26 meter aangepast naar 25 meter, en deze bescheidde aanpassen deed Wilhelmina goed. Door de jaren heen heeft Wilhelmina in diverse (leeftijds)-categorieën meerdere regionale-, Limburgse- en nationale kampioenen afgeleverd, in zowel de individuele klassen als in teamverband. De verhuizing naar de Pastoor Vullerstraat deed het leden aanwas goed en hier zat ook een grote dosis nieuw talent tussen. Dit talent bleef niet on- opgemerkt, de laatste 25 jaar zijn er diverse schutters, welke onderdeel zijn geweest van afgevaardigden in Limburgse- en nationale teams, waarbij zij ook internationaal de naam van Wilhelmina mochten uitdragen.
Al met al een hele historie, waarbij als kroon op werk zij vandaag, uit handen van Burgemeester Birgit Op de Laak, de koninklijke erepenning in ontvangst mogen nemen.
Daarnaast reikte, als bondsbestuurder, Bas van den Berg de ere aandenken uit.


Voor de foto's zie Galerij.