Overlijden Til de Wit.

Geacht lid van H.B.S. Wilhelmina,
 
Ons bereikte het droevige bericht dat geheel onverwacht is overleden
 
Til de Wit
                              
 
Voor het vele goede werk dat zij gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging heeft gedaan,
zullen wij haar met grote dankbaarheid gedenken.
 
We wensen Jo, kinderen en de verdere familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.
 
 
Bestuur H.B.S. Wilhelmina